DnoAž na svém dně, vylovíš sítě poznání.

Až na svém dně, pocítíš rozmanitost vnímaní.

Až na svém dně, pochopíš podstatu strádání.

A až na svém dně, nalezneš touhu doznání.